ق ضمة

فَتْحَةٌ Fat ha. حرف «q» در انگلیسی تلفظ «کو» را دارد ولی در کرمانجی «ق» خوانده می شود

2022-11-27
    شيطن بلنا ت
  1. The story of the Prophet Muhammad peace be upon him
  2. 1300 ق
  3. کَ: read it as “کاف فتحہ کا” (Kaaf fathah ka)
  4. Sections of this page
  5. ينطق في الكردية